Upasna Hum Karte Hai Aatma Aur Sacchai Se

Upasna Hum Karte Hai

Aatma Aur Sacchai Se

Upasna Hum Karte Hai

Dil Ki Sacchai Se.

 

Swarg Khul Jaye Stuti Ke Sabdo Se

Samarth Cha Jaye Pavitra Aatma Se

Abhishek  Se Bharpur Ho

Pavitra Aatma Se Paripurn Ho

 

Hum Sab Zuk Jaye Yeshu Ke Kadmo Me

Tan-Man Aatma Se Sajda Kare

Namrata Se Bharur Ho

Pavitrata Se Paripurn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *