Tu Ek Pal Me Badal De | Marriam Maqsood

Watch On YouTube

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

 

Sambhal Rakhi Hai Tune

Ye Kayanath Sabhi

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

 

Mujhe Kharida Hai Tune

Lahu Ki Keemat Se

Mujhe Kharida Hai Tune

Lahu Ki Keemat Se

 

Uthaya Mujh Ko Hai

Tune Meri Hajimat Se

Uthaya Mujh Ko Hai

Tune Meri Hajimat Se

 

Tu Samajhta Hai Mashiha

Mere Jazbat Sabhi

Tu Samajhta Hai Mashiha

Mere Jazbat Sabhi

 

Sambhal Rakhi Hai Tune

Ye Kayanath Sabhi

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

 

Mere Dukho Ka Mudabah

Bana Hai Ibn Khuda

Mere Dukho Ka Mudabah

Bana Hai Ibn Khuda

 

Meri Asiri Me Haradam

Tu Mere Sath Raha

Meri Asiri Me Haradam

Tu Mere Sath Raha

 

Tu Janata Hai Mashiha

Mere Halat Sabhi

Tu Janata Hai Mashiha

Mere Halat Sabhi

 

Sambhal Rakhi Hai Tune

Ye Kayanath Sabhi

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

 

Sukar Guzar Hu Tera

Mai Tere Har Ghadi Ke Liye

Sukar Guzar Hu Tere

Mai Har Ghadi Ke Liye

 

Juda Hu Tere Badan Se

Mai Zindagi Ke Liye

Juda Hu Tere Badan Se

Mai Zindagi Ke Liye

 

Tu Palta Hai Mashiha

Be Makhluqat Sabhi

Tu Palta Hai Mashiha

Be Makhluqat Sabhi

 

Sambhal Rakhi Hai Tune

Ye Kayanath Sabhi

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

Tu Ek Pal Me Badal De

Mere Din Raat Sabhi

Mere Din Raat Sabhi

Mere Din Raat Sabhi