Aasmani khushiyon se bhar do mujhe | Prem Anand Shanti | Anil Kant

Aasmani khushiyon se
bhar do mujhe
Swaragiye jagahon pe
le chalo mujhe
Jahan aap rehte ho
rehna hai mujhe
Khudawand-2, pyare Khudawand

Revelation 21:21
Sone ki sadak hogi pairon ke tale
Massa hi massa hai
jahan bhi chalen
Jahan Aap chalte ho chalna hai mujhe, Khudawand..

Revelation 22:1-5
Suraj charaag bin roshni jahan
Pedon ke patton se milti shifa
Zindagi ke dariya se
peena hai mujhe
Khudawand-2.. pyare Khudawand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *