Musibat ke din meri dua | Prem Anand Shanti | Anil Kant

Musibat ke din meri dua
Sunta hai woh, Khudawand Khuda
Yacub ka Khuda, meri chattaan hai
Isaac ka Khuda, meri chattaan hai
Mujhko mehfooz rakhta hai
Woh mere chupne ki hai jagah, musibat ke din meri dua

(verse 4-5)
Woh tere dil ki aarzoo bar laye
Aur teri sab mashawrat puri kare
Hum teri najaat par shaadiyana bajayenge
Aur apne Khuda ke naam par
jhande khade karenge
Khudawand teri tamaam
darkhwasten puri kare

Duayein meri sunta hai
Woh raste seedhe karta hai
Woh humko mukti deta hai
Woh dil mein khushiyan bharta hai
Haan uska naam hi meri chattaan hai
Uska kalaam hi, meri chattaan hai

(verse 1)
Musibat ke din Khudwand teri sune
Yacub ke Khuda ka naam
Tujhe bulandi par kaayam kare

Rathon pe aur na ghodon pe
Bharosa humko Yehova pe
Woh girte hain phisalte hain
Hum uthke khade hue seedhe
Lashkaron ka Khuda,
meri chattaan hai
Senaaon ka Khuda,
meri chattan hai

See also  Shukr Karo Rab ka | Sab Khuda Ka | Anil Kant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *