Ruh Muqaddas Ruh | Teri Raahein Behtar Hain | Shreya Kant,

Ruh muqqadas -3 ruh
Chamka apna -4 nur
Aaj kar de paak mujhko
Har gunaah se, saaf mujhko
Saamne hoon aaj Tere,
Karde Tu bharpur

Ab koi ilzaam nahin hai,
Aur na koi tohmat hai
Yesu ne azaad kiya hai,
Rab ki kitni rehmat hai
Apni khataa ko manaa hai
Teri nazar ko jana hai
Paas hoon ab,
Pehle tha main door

Nayi zindagi mil jaati hai
Jab Yesu mil jata hai
Bhar jaye jo Teri ruh se
Woh qaamil ho jaata hai
Mere andar aye Khuda,
Paak dil kar de paida

Aur naya tu bhar de
Mujh mein nur T

ohmat- accusation, qaamil- complete

See also  Jaanch Liya | Teri Raahein Behtar Hain | Shreya Kant,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *