Upasna Hum Karte Hai Aatma Aur Sacchai Se

Upasna Hum Karte Hai

Aatma Aur Sacchai Se

Upasna Hum Karte Hai

Dil Ki Sacchai Se.

 

Swarg Khul Jaye Stuti Ke Sabdo Se

Samarth Cha Jaye Pavitra Aatma Se

Abhishek  Se Bharpur Ho

Pavitra Aatma Se Paripurn Ho

 

Hum Sab Zuk Jaye Yeshu Ke Kadmo Me

Tan-Man Aatma Se Sajda Kare

Namrata Se Bharur Ho

Pavitrata Se Paripurn

Tere Vichar Aur Teri Gati | Tere Vichar Teri Gati | Iyob Mavchi

tere vichar teri gati
Tere Vichar Aur Teri Gati

Sabse Alag – (4) Tere Vichar Aur Teri Gati

1. Premi Pita, Tere Vichar, Teri Gati, Sabse Alag Hai Yaha… (2)
Tera Rajya, Teri Samarth – (2) Chu Rahe Hai Yaha (2)

2. Yeshu Mashih, Tera Swabhav, Tera Abhishek Sabse Alag Hai Yaha… (2)
Tera Naam Teri Mahima – (2) Chu Rahe Hai Yaha – (2)

3. Pavit Aatma Tera Spars, Tere Kary Sabse Alag Hai Yaha… (2)
Tera Gyan Teri Buddhi – (2) Chu Rahe Hai Yaha – (2)

Changai Yaha, Chutkara Yaha, Bhalai Ka Srota Yaha
Pavitrata Yaha, Namrata Yaha, Jeevan Ka Srota Yaha

Sabse Alag, Sabse Alag – (2)
Tere Vichar Aur Teri Gati – (2)
Pita Yeshu Pavitra Aatma – (2)