Tere Vichar Aur Teri Gati | Tere Vichar Teri Gati | Iyob Mavchi

tere vichar teri gati
Tere Vichar Aur Teri Gati

Sabse Alag – (4) Tere Vichar Aur Teri Gati

1. Premi Pita, Tere Vichar, Teri Gati, Sabse Alag Hai Yaha… (2)
Tera Rajya, Teri Samarth – (2) Chu Rahe Hai Yaha (2)

2. Yeshu Mashih, Tera Swabhav, Tera Abhishek Sabse Alag Hai Yaha… (2)
Tera Naam Teri Mahima – (2) Chu Rahe Hai Yaha – (2)

3. Pavit Aatma Tera Spars, Tere Kary Sabse Alag Hai Yaha… (2)
Tera Gyan Teri Buddhi – (2) Chu Rahe Hai Yaha – (2)

Changai Yaha, Chutkara Yaha, Bhalai Ka Srota Yaha
Pavitrata Yaha, Namrata Yaha, Jeevan Ka Srota Yaha

Sabse Alag, Sabse Alag – (2)
Tere Vichar Aur Teri Gati – (2)
Pita Yeshu Pavitra Aatma – (2)