He Sarv Shaktimaan | Yeshu Jinda Hai

He Sarv Shaktimaan Raja Dhiraja
Swarg Sinhasan Par Tu Hai Biraj Man….. (2)

Charo Prani Chobiso Prachin
Jhukte Aur Karte Pranam…. (2)
                               He Sarv Shakti…………

He Hamare Prabhu Tu Hai Parmeshwar
Dhanya Tera Naam……. (2)
                               He Sarv Shakti…………

Das Hazaro Me Tu Hai Uttam
Sari Shrushti Me Sarvo Uttam….. (2)
                               He Sarv Shakti…………

Sari Prithvi Par Tu Hai Maha Raja
Tera Sinhasan Sada Bana Rahega… (2)
                               He Sarv Shakti…………

Stuti Prashansa Me Tu Hai Mahan
Koi Nahi Hai Tere Saman….. (2)

Teri Mah Karuna Kya Ye Anmol Hai
Tere Prakash ke Dwara Hum Prakash Pate Hai
He Hamare Prabhu Tu Hai Parmeshwar
Dhanya Tera Naam
                               He Sarv Shakti…………

See also  Aakash Me Prabhu Ki Stuti | Yeshu Jinda Hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *