Jo Yahowa Par Rakhta Baharosa | Yeshu Jinda Hai

Jo yahowa par rahta bharosha woh dhanya hai  (2)
Woh kabhi na talega (4)
Yahowah ki karuna uspar sada bani rahe gi (2)
                      jo yahowa..
Yahowa hamesha uspar prassan rahe ga uske
sare kaamo par ashish dega (2)
                    Woh kabhi na…..
                    Yahowah ki..
                    Jo yahowa….
Yahowah hamesha uska bhala karega
Uski sari chahat ko pura karega (2)
                    Woh kabhi na…..
                    Yahowah ki..
                    Jo yahowa….

See also  Ji Utha Mrityu Se Hallelujah Jai Paayi Yeshu Ne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *