Vishwas parkha jaayega | Yeshu Paaya Re | Anil Kant

vishwas parkha jaayega song
anil kant vishwas parkha jaayega

Vishwas parkha jaayega, anand samjho
Shaitaan tumko darayega, anand samjho
Hogi pariksha dheeraj badhega
Tapne ke pashchaat sona banega
Anand samjho-2

Seema ke baahar pariksha na hogi
Yesu ki marzi se har baat hogi
Jitna vachan mein samaayega, Anand samjho-2

Yesu vachan ka upyog karna
Kaisi bhi aafat ho bilkul na darna
Us paar yesu le jaayega, anand samjho-2

[Pariksha-Test, tapne ke paschaaat- after refinement,
Samaayega- immerse]

Surile Surile Bhajan | Yeshu Paaya Re | Anil Kant

Surile Surile bhajan hain masih ke
Surile Surile bhajan hain masih ke anil kant

Surile Surile bhajan hain masih ke
Jeevan ke pyaale vachan hain masih ke
To aao yesu ke darbar aao chalo
Anand utsav manao chalo
Anand utsav-2

Sangeet mera uska anugrah
Har geet mera uska anugrah
Kitne nirale bhajan hain masih ke
Jeevan ke pyale….

Yesu vachan se abhishek aaye
Abhishek aaye bandhan mitaye
Milte hain aise mausam khushi ke
Jeevan ke pyale…..

Yeshu Paaya Re | Yeshu Paaya Re | Anil Kant

yeshu paya re song
yeshu paya re anil kant

Jeevan ke khoj mein nikla re
Yesu paaya-4
Marg paaya satya paaya jeevan paaya re-4

Is duniya mein ghor andhera
Shaitaan ne hain daala dera
Sabke man ko usne ghera
Sabke man ko usne phera
Nikla ujiyale ki khoj mein….

Man ke andar paap ki nagri
Bharti jaye karm ki gagri
Kaun nikale bhavsagar se
Meri pyaasi ankhiyan tarsen
Nikla chutkare ki khoj mein….

[Gagri- bucket, bhavsagar- Sea]

Hey hamare Pita tu jo swarg mein hai | Khudawand tujhe barkat de | Anil Kant

Hey hamare Pita tu jo swarg mein hai
Naam tera pavitra maana jaaye
Tera rajya aaya
Teri icchha hove
Dharti pe jaise aasmaanon pe hai
Hey hamare Pita tu jo
Swarg mein hai

Hamari roz ki roti hamen de
Apne apraadhiyon ko hamne
Shama kar diya
Jaise Tu hamen shama karta hai

Prabhu humko pariksha mein na lana
Balki har ik buraai se bacchana
Har ik burai se bacchana hamein
Hey hamare Pita…
Kyunki raajya, aur parakram
Aur mahima
Sada Tere hi hain, ameen

1 2 3 13